FeudMaster Ligaen

I FeudMaster Ligaen er deltagerne inddelt i grupper efter spillestyrke; dvs. du får hele tiden passende modstand i forhold til din egen spillestyrke. Der spilles løbende runder i FeudMaster Ligaen, og der er regler for oprykning og nedrykning efter hver runde. Der er i øjeblikket 90 spillere i Ligaen. Betænkningstiden er 120 timer til hele spillet. Det tilstræbes, at der spilles en runde i hver måned; undtagen i sommerferien. Der er i øjeblikket 10 deltagere i hver af de 7 ligaer; hvor Liga 7 er delt op i tre grupper.

FeudMaster Ligaen er kun for spillere med en vis erfaring og en vis spildisciplin. Vi kræver minimum 50 spil på Feudia med en Play Activity på over 80% og din andel af uafgjorte kampe må ikke overstige 5%. (Gennemsnitlig procent for uafgjort på Wordfeudia er lidt under 2% så en spiller med over 5% har som regel for mange kampe, der er afsluttet med 0-0 på grund af at tiden er udløbet, og det er vi ikke så glade for i Ligaen)

Vær venligst opmærksom på, at dette er en divisionsturnering med løbende runder, og det forventes, at du deltager i stort set alle runderne. “FCK” holder jo heller ikke pause fra Superligaen, for nu at benytte en analogi.

Læs venligst også de generelle retningslinjer under Turneringer Generelt.

Nye spillere placeres så vidt muligt i den Liga, hvor de hører hjemme, vurderet ud fra deres gennemsnitscore for standard-bræt; dog kan man ikke placeres højere end Liga 4. Denne placering forudsætter imidlertid, at der er ledige pladser i de pågældende Ligaer.

Tilmelding:

Gå ind på denne side på Facebook: “FeudMaster Ligaen” og send en Facebook-besked til Turneringslederen “krisaaaa”. Du skal oplyse dit Feudia brugernavn, din email adresse og dit “rigtige” navn. (Knappen “BESKED” øverst)

Der kan godt gå noget tid, inden du kommer i gang, da vi lige skal have overblik over, hvem der skal i hvilken turnering, og de enkelte turneringer skal fyldes op med deltagere; samtidigt skal den igangværende runde afsluttes, inden du kan komme i gang; dette vil typisk tage maksimalt 30 dage.

Turneringsstart

Når næste runde er klar til start, offentliggøres det på Feudias Global Chatvindue og på FeudMaster Ligaens Facebook-side. Alle deltagerne skal så gå ind på FeudMaster Ligaens Facebook-side og sende en besked om, hvorvidt de er KLAR til at deltage, eller de vil springe over, og dermed rykke ned.  Gruppeinddeling og passwords lægges også på FeudMaster Ligaens Facebook-siden. Hvis man melder klar til at deltage, og ikke har registreret sig senest 24 timer efter, at turneringen er bestemt til at starte, rykkes man en liga ned.

Oprykning og nedrykning.

De to første i hver gruppe rykker op, og de sidste to i hver gruppe rykker ned. Der kan løbende ske ændringer i regler for oprykning og nedrykning begrundet i deltagerantallet, men reglerne ligger altid klar, når en runde starter.

Spillepause

Hvis man ikke spiller i en runde, rykker man ned. Hvis man ikke spiller i to runder i træk, bliver man udmeldt.

Sommerpause

Der er indlagt en pause i sommerferien; typisk fra slutningen af juni til midt i august.

Kommunikation

Foregår på Ligaens Facebook-side.

Afsluttende bemærkninger:

Det er vigtigt, at alle medvirker positivt til at få afviklet turneringen så optimalt som muligt. Til forskel fra andre turneringer, hænger de enkelte ligaer sammen, da næste runde ikke kan planlægges, før alle spil i alle ligaer er afsluttet. Gør derfor hvad du kan for at hjælpe til med dette.

Skriv på Facebook, hvis du af en eller anden grund får problemer med at gennemføre dine spil, og skriv det i turneringens Chatvindue, og gør det altid i god tid.

Vi forbeholder os ret til at afvise eller bortvise en deltager, hvis vedkommende har været indblandet i “Slow Playing” eller  ”Obstruktion” eller undlader at reagere på henvendelser, eller hvis der af anden årsag er rejst berettiget kritik af vedkommende fra de andre deltagere. I det hele taget forsøger vi at holde turneringen på det højest mulige plan med hensyn til opførsel; også i chatten.

Vi offentliggør løbende stillinger og vindernavne på Turneringsstatus. Vi forbeholder os ret til at offentliggøre spilskærme fra de enkelte spil, uden først at have indhentet accept af dette fra deltagerne.

P.S. For en ordens skyld: Der er p.t. ingen præmier i disse turneringer, men vinderen af Liga 1 skal tituleres med  ”Hr. Ligamester” eller “Fru Ligamester” (vælg det mest relevante), når man henvender sig til vedkommende i Chatten.

Champions League

En gang om året indbyder vi til “Champions League”, hvor årets Ligamestre kan slås om det ultimative mesterskab. “gearless” blev Champions League-mester i 2013 og “Antonio Petz” i 2014.

FeudMaster Hall of Fame. Pokal. Vindere af FeudMaster Turneringer i Wordfeud.