Regler for Wordfeud

Wordfeud stammer fra spillet Scrabble, som også hedder Kriblekryds på dansk.

Wordfeud spilles på et 15×15 bræt med 104 bogstavsbrikker i en bunke. Der findes et standardbræt, som vi benytter her på siden, og så findes der et avanceret bræt, hvor bonusfelterne anbringes tilfældigt. Det er selvfølgelig meget mere kompliceret at spille med avanceret bræt, og det er ikke noget vi anbefaler for nye spillere.
Wordfeud for begyndere. Standardbræt
Standardbræt

Wordfeud for begyndere. Tilfældigt bræt
Avanceret bræt

Hver spiller får 7 tilfældige bogstavsbrikker fra bunken. Der trækkes lod om, hvem der begynder. Spillerne skiftes til at anbringe bogstaver på brættet i en vandret eller lodret linie, således at der dannes nye ord. Når man har lavet et ord, får man point for ordet og herefter nye bogstaver fra bunken, så man hele tiden har 7 bogstavsbrikker indtil sidst i spillet, hvor bunken løber tør.

Ordene skal være gyldige; dvs. de skal eksistere i den danske Retskrivningsordbog. Den der starter spillet skal anbringe det første ord, så det går igennem stjernen midt på brættet. Herefter skal alle ord røre ved et allerede anbragt ord; enten lodret eller vandret.

Man kan godt lave flere ord i samme tur. Se eksempel.
Wordfeud for begyndere. Danne flere ord samtidigt

Her er der startet med “KAT” og herefter “TENEN”. Når man nu skriver “SIG” laver man samtidigt ordene “ES”, “NI” og “EG”, og man får point for alle 4 ord.

Værdien af de enkelte bogstaver fra det/de ord, der er dannet, lægges sammen. Hvis de anbragte bogstaver ligger på et af de 4 bonusfelter, ændrer det pointberegningen; se senere.

Udover de danske bogstaver ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVXYZÆØÅ findes der to jokere, som kan bruges for et vilkårligt bogstav; de giver 0 point. Bemærk at der ikke er Q og W i den danske udgave af Wordfeud.

Her oversigt over værdien af de enkelte bogstaver og hvor mange der er med i spillet

 

Wordfeud for begyndere. Oversigt over bogstaver i dansk Wordfeud

Der findes fire forskellige bonusfelter, som påvirker pointtallet.

Wordfeud for begyndere. DL Felt
DL (Double Letter) Fordobler værdien på bogstavet i feltet

Wordfeud for begyndere. TL Felt
TL (Triple Letter) Tredobler værdien på bogstavet i feltet

Wordfeud for begyndere. DW Felt
DW (Double Word) Fordobler værdien af hele ordet, der rører feltet

Wordfeud for begyndere. TW Felt
TW (Triple Word) Tredobler værdien af hele ordet, der rører feltet.

Bonus udregnes altid med DL og TL først og herefter DW og TW. Et bonusfelt kan kun bruges første gang, der anbringes en bogstavbrik på feltet.

Her et eksempel på beregning:

Wordfeud for begyndere. Pointberegning. Hvordan beregnes point

Her er du så heldig at have bogstaverne “RÆNGEDE”, så du kan skrive “KRÆNGEDE” ved at bruge “K”-et nederst. Lad os nu se hvordan værdien beregnes.

K giver 3 point, R giver 1 point, Æ giver 4 point, N giver 1 point der så bliver til 2 pga. DL, G giver 3 point, E giver 1 point, der så bliver til 2 pga. DL, D giver 2 point og E giver 1 point. Så lægger vi sammen og får 18 point. Herefter beregner vi den første DW og får 2 x 18=36 og endelig beregner vi den anden DW og får 2 x 36=72

Hvis man anbringer alle sine 7 brikker på en gang får man en bonus på 40 point udover pointtallet for ordet. Dette kaldes for en “BINGO”. Så du havde fået 72+40=112 for at skrive “KRÆNGEDE” i ovenstående eksempel.

Hvis man ikke vil eller kan lave et gyldigt træk melder man pas. Det er så modstanderens tur.

Man kan vælge at bytte et antal brikker, hvis der er mindst 7 bogstavsbrikker tilbage i bunken. Man mister sin tur, hvis man bytter brikker.

Man har 72 timer til hvert træk. Bruger man over 72 timer, har man tabt.

Når der meldes pas tre gange i træk eller når en af spillerne har anbragt alle sine bogstaver, er spillet slut. De brikker man har på hånden trækkes fra dine egne point. Hvis en af spillerne har anbragt alle sine bogstaver, får vedkommende tillagt værdien af de bogstavbrikker, som modstanderen har tilbage.