Om dubletter i Wordfeud

Hvad betyder det for dig, hvis du har en dublet, en triplet eller en dobbelt dublet på hånden, når det er din tur. Det vil vi prøve at besvare i denne artikel.

En hurtig definition:

Dublet                                 Ordet “VEDTAGE” har en dublet med “E”

Triplet                                 Ordet “ANAGRAM” har en triplet med “A”

Dobbelt Dublet                   Ordet “ARVERET” har en dobbelt dublet med “E” og “R”

Generelt må man først sige, at dubletter ikke er en fordel. På grund af, at du har en dublet, har du færre bogstaver at vælge imellem i et givent felt, og der vil derfor være flere felter, der vil være lukkede for dig; fordi du kun har 6 eller 5 bogstaver at vælge imellem til det felt, hvor du forbinder til et eksisterende ord på brættet.

I praksis giver dubletten imidlertid også nogle fordele. For at anskueliggøre dette, har vi analyseret samtlige ord i ordbogen med præcis 7 bogstaver. Det er selvfølgelig meget vanskeligt at analysere situationer midt i et spil. Antallet af kombinationer er enormt, som vi vil anskueliggøre i en senere artikel, og vi har derfor valgt at tage udgangspunkt i starten af spillet, hvor du har fået 7 bogstaver og skal lægge et ord midt på brættet uden at der skal være forbindelse til andre ord. Som sædvanlig med statistikker vedrørende alle ord, bruger vi “den gamle database”, men forskellen er ens.

Her er, hvad vi har fundet ud af:

Der er i alt 13786 ord i databasen med 7 bogstaver.

Af dem har 700 af ordene en triplet. Det er selvfølgelig koncentreret på nogle bestemte bogstaver; der er f.eks. ingen ord på 7 bogstaver med 3 “B”-er. Så har du en triplet, kan du kun skrive 700 ud af 13786 ord eller ca. 5%.

Ser vi på fordelingen, så er her en liste over de bogstaver, der indgår som tripletter; det antal tripletter de laver og et eksempel på en triplet af længde 7.

Så konklusionen er, at en triplet reducerer din mulighed for at skrive et ord til 1/20 i forhold til en tilfældig hånd uden triplet.

Herefter går vi over til at se på den dobbelte dublet, som i f.eks. “ADGANGS”.

Her har vi ikke lavet en egentlig tabel, selv om vi godt kunne, men den ville blive meget lang og ikke særlig informativ. I alt er der 2504 ord ud ad 13786 på 7 bogstaver, som har en dobbelt dublet, så dine muligheder reduceres til ca. 18% eller 1/5 for at gøre det nemt at huske.

Endelig det mest almindelige og derfor også mest interessante, nemlig hvis du har præcis en dublet.

Her kommer den virkelige overraskelse.

Ud af de 13786 ord på 7 bogstaver, så indeholder de 9244 en dublet af en eller anden art. Her i er medregnet tripletter og dobbelte dubletter, så trækker vi disse tal fra, får vi, at

4542 ord indeholder 7 forskellige bogstaver

2504 ord indeholder en dobbelt dublet

700 ord indeholder en triplet

6040 ord indeholder en dublet og ingen dobbelt dublet og ingen triplet

Så omkring 44% af alle ordene med 7 bogstaver indeholder en dublet, og det er flere end antallet af ord med 7 forskellige bogstaver.

Det er i øvrigt bogstaverne i ordet “STRANDE”, der oftest optræder i dubletterne, både når vi taler om dubletter, dobbelte dubletter og tripletter.

Så konklusionen er, at det er ganske udmærket af have en dublet blandt de første 7 bogstaver, man får ved spillets start; især en af bogstaverne fra ordet “STRANDE”. De negative sider ved dubletter, som vi nævnte i starten, består dog fortsat. En dublet vil altid være begrænsende for, hvor du har mulighed for at ANBRINGE ord på brættet. Men ser vi på 7 bogstaver, vil din mulighed for at DANNE ord, være større, hvis du har en dublet, og det må man vel betegne som en overraskelse. Det var i hvertfald ikke, hvad jeg gættede på, inden jeg lavede analysen.