Åbningsspillet i Wordfeud

Hvordan afgør man, hvad for et ord, man skal starte med i Wordfeud, og hvor skal det placeres i forhold til stjernen i centeret.

Korte kontra lange ord

Nogle fortrækker at bruge korte ord, for ikke at give modstanderen for mange muligheder. Andre vil gerne lægge stærkt ud med et langt ord for at tage initiativet. Det er ikke muligt at afgøre, hvad der er det korrekte; det afhænger også af din spillestil i al almindelighed.

Vælger du et langt ord, skal du være opmærksom på,

  • at du mister kontrollen over din bogstavbalance. Se mere om bogstavbalance i bogen: “Vind i Wordfeud
  • at modstanderen får nemmere ved at nå TL og DW felter.
  • at dit ord skal have bogstaver med mange point i, da de er sværere at bygge videre på.
  • at du skal foretrække ord med to vokaler eller to konsonanter ved siden af hinanden, da det gør det vanskeligere for modstanderen at bygge “på langs” af dit ord.
  • at modstanderen ikke kan lave en “krog” i enden af ordet gennem et af DW felterne. Brug “Krogtabellen” i bogen “Vind i Wordfeud“, hvis du er i tvivl og du er i starten af din Wordfeud-karriere.
  • at de bogstaver, der ligger vandret og lodret i forhold til de centrale TL felter ikke er nemme at lave ord igennem. “Æ” er for eksempel et godt bogstav, “N” er ikke et godt bogstav. Se “Blokadetabel” i bogen “Vind i Wordfeud“, hvor gode de enkelte bogstaver er i de forskellige kolonner.

Vælger du et kort ord, skal du være opmærksom på,

  • at anbringe det dyreste og dermed sværeste bogstav i stjernen, da det vil gøre det sværest for modstanderen at bygge videre på til et DW felt.
  • Er der et valg mellem en vokal og en konsonant i stjernen, så vælg altid vokalen.
  • Brug, alt andet lige, så mange af de dyre bogstaver som muligt. Det forbedrer automatisk din bogstavbalance, da du fjerner svære/dyre bogstaver og kommer nærmere de ideelle bogstaver til at lave en Bingo

Vi foretrækker selv ord med 3 bogstaver, og hvis dette ikke er muligt, 2 bogstaver og først herefter 4 og 5 bogstaver, men det afhænger af hånden.

Bogstavbalance

Din bogstavbalance bør du tænke over, hver gang du anbringer et ord; også når du anbringer det første ord. Du kan læse mere om “Bogstavbalance” i bogen “Vind i Wordfeud“. Opmærksomheden på bogstavbalance medfører, at du foretrækker ord med svære/dyre bogstaver frem for de lette/billige bogstaver med det formål at få muligheder for at anbringe en Bingo samtidigt med, at du altid har en hånd, som gør det muligt at skrive lange ord om nødvendigt.

Fokus på bogstavbalancen er nemmest at opøve, hvis du hver gang du skriver et ord, kigger på de bogstaver, der bliver tilbage og overvejer hvor mange ord, du kan skrive med disse bogstaver og om bogstaverne kombinerer godt. “F” kombinerer f.eks. godt med “A”, da man både kan skrive “AF” og “FA”. “X” kombinerer godt med “E”, da man kan skrive “EX” og “E” er forholdsvis let at anbringe i enden af et ord, men “X” kombinerer dårligt med “O” osv. Du kan bruge ordlisterne og krogtabellen i bogen “Vind i Wordfeud” til at opøve din fornemmelse for, hvilke bogstaver, der kombinerer godt og hvilke bogstaver, der kombinerer dårligt.

Håndværdi

Hvis du vil have en nem og hurtig måde at vurdere din hånd på, så tæl pointene sammen på hånden. Hvis du lægger pointene sammen for de bogstaver, du har på hånden, så har en gennemsnitshånd 17.5 point, mens den laveste værdi er 5 point (med 2 jokere). Så kommer du frem til et tal over 24 point, så har du en svær hånd med en overvægt af vanskelige bogstaver. Du skal dog også tage hensyn til balancen mellem konsonanter og vokaler, og til hvor godt bogstaverne kombinerer.

Dubletter

Som du kan læse i artiklen om dubletter, så er det nærmest en fordel af have en dublet, når man starter spillet, da der er flere ord med 7 bogstaver med en dublet end uden en dublet. Du skal dog være opmærksom på, at det kun er bogstaverne i ordet “STRANDE”, der er gode dubletter i denne sammenhæng. Derudover er det altså kun med henblik at lave en Bingo, at forholdet gælder, så for at præcisere: Hvis du har en dublet med bogstaver fra ordet “STRANDE”, så øges sandsynligheden for at du kan lave en Bingo, men kan du ikke lave en Bingo med dine bogstaver, så er det generelt IKKE en fordel at have en dublet og du bør om muligt skaffe dig af med den.

Svære bogstaver

Har du et “C”, “X” eller “Z” og mulighed for at anbringe det på et tomt bord, så gør det uden at tøve. Det er fristende at vente, til du kan anbringe et “C” til 50 point i “CG”/”CM” gennem et TL felt, men det kommer du til at vente længe på, og din hånd bliver får ringere værdi i hver runde, indtil du har anbragt det svære bogstav. Har du et uanbringeligt “C”, “X” eller “Z” på hånden, så spiller du reelt med 6 bogstaver mod modstanderens 7 bogstaver, indtil du har anbragt det eller byttet det.

Hvor skal ordet stå i forhold til stjernen i midten?

Den enkle regel hedder: anbring en af vokalerne i stjernen. Der er færre ord der starter med en vokal og slutter med en vokal end med en konsonant. Der er kun en undtagelse: Bruger du et “C”, “X” eller “Z”, så anbring dem i stjernen. Herved reducerer du modstanderens muligheder for at bruge “DW” felterne som ligger på linje med stjernen.

Skal man nogen gange bytte bogstaver fra starten?

Ja, hvis du har en hånd, som du i en anden situation ville bytte fra, så skal du også bytte fra starten. Du kan læse mere om kriterierne for at bytte bogstaver i “Vind i Wordfeud“, og du skal benytte de samme kriterier i starten af spillet. Problemet er, at har du en dårlig hånd i første runde og du ikke gør noget radikalt ved det, så har du stor chance for også at have en dårlig hånd i anden og tredje runde, og det er simpelthen for dyrt i forhold til at bytte og blive sprunget over i en runde. Derudover er det ikke nogen fordel at skulle spille det første ord i Wordfeud.

Eksempler

Lad os se på nogle forskellige kombinationer, hvordan man vurderer dem, og hvad vi så konkret synes, du skal starte med og hvor ordet skal placeres, men husk at der ikke er noget “rigtigt svar”; derimod er der i en lang række tilfælde et “forkert svar”.

Eksempel 1

Wordfeud for begyndere. Åbningsspil nummer 1

Her har vi en mildest talt elendig hånd. Summen er 18, så det er ikke det der er problemet. Der er kun en vokal, som er svær “Ø”, og der er en svær dublet “G”. Det ideelle ville være at bruge en vokal og tre konsonanter for bogstavbalancens skyld, og her er der to muligheder “GØGL” og “PLØR”. “PLØR” efterlader dig med to “G”-er. Har du en dublet, bør du i næsten alle tilfælde gøre alt for at få brugt det ene af dubletbogstaverne i dit første ord. Alt i alt hælder vi til ordet “GØGL”, som så skal anbringes så “Ø” ligger på stjernen.

Eksempel 2

Wordfeud for begyndere. Åbningsspil nummer 2

Endnu en elendig hånd. Igen ikke pointtallet, der er 15, men samme problem som ovenfor: en vokal og en dublet og vokalen er svær. Her har du en lidt bedre mulighed, da du kan bruge 3 konsonanter ved at skrive “FRÆK”, som skal anbringes så “Æ” går gennem stjernen. Når du bruger 3 konsonanter og 1 vokal ud af 6 konsonanter og 1 vokal forbedrer du statistisk set din bogstavbalance, da det øger sandsynligheden for at du har en mere balanceret hånd, når du får 4 nye bogstaver. “FRÆS” er en anden mulighed, men den fravælger vi, fordi “S” er et vigtigt bogstav i idealhånden og et vigtigt bogstav i mange “kroge”.

Eksempel 3.

Wordfeud for begyndere. Åbningsspil nummer 3

Her har du en lidt bedre bogstavbalance, men til gengæld en svær dublet “F” og tre svære vokaler. Bogstavværdien er 20. Start med at se, hvad du kan skrive med “F”, da vi skal bruge dubletten om muligt: “FE”, “FY”, “FIK”, “FIF” og “KUF”. “FIF” efterlader dig med “EKUY”, “KUF” efterlader dig med “EIYF” mens “FIK” efterlader dig med “EFUY”. Læg mærke til at “EKUY” kun kombinerer godt til “KU”, “EIYF” kombinerer til “FY” og “FE”; mens “EFUY” kombinerer til “FE”, “UF” og “FY”, så det taler for “FIK”: Det ville være en stor fejl at spille “KUE”, da det efterlader dig med “FFIY”, som dels har en dublet og dels kombinerer meget dårligt. “FIK” er det bedste svar og “I” anbringes i “*”.

Eksempel 4

 Wordfeud for begyndere. Åbningsspil nummer 4

En rigtig rar hånd. Summen er helt nede på 13 point og du har to jokere. Når du har to jokere fra starten skal du altid gå efter at lave en Bingo. Kan du ikke lave en Bingo med første træk, så gem jokerne til næste og til næste og til næste. For den sags skyld, hellere melde Pas eller bytte et par bogstaver end at bruge to jokere på mindre end 50 point. Her bruger du naturligvis lidt tid på at se om du kan lave en Bingo, og det viser sig, at man kan skrive “FIRMAET”, så nu mangler vi bare at placere det. Det vil være forkert at anbringe det med “F” i “*”, da du så ender ude ved kanten og modstanderen kan skrive på tværs med “S” i et “DL” felt og måske nå ned eller op til et “TW” felt. Så risikerer du, at modstanderen får flere point end dig. Anbring det i stedet, så “E” går igennem “*”, så undgår du problemet, da man ikke kan anbringe et bogstav før “F”. Desuden gør det det vanskeligere at udnytte DL felterne omkring “FIR”.

Det er jo selvføligelig fristende at vente med at bruge Jokerne til man kan skrive noget interessant gennem DW/TW linjerne eller bare ind i et TW-felt, men problemet er, at det tager tid at kommer derud, og du kan ikke være sikker på at chancen opstår foreløbig. “FIRMAET” giver 66 point, og det er et pænt forspring at få i første træk. Det er lidt ærgerligt, at det koster to jokere, men sådan er livet. Du skal i øvrigt normalt regne en joker til omkring 20-25 point.

Eksempel 5

Wordfeud for begyndere. Åbningsspil nummer 5

Her en nem hånd, til gengæld ikke en, der giver de store point. Håndværdien er 10, så det er absolut i den lave ende. Minus er, at du har en triplet med 3 “A”-er. Du bør fokusere på at bruge to af “A”-erne i dit første ord. Du kan skrive “SADEL”, “LADES” og flere andre ord, der ikke bruger to “A”-er, men så står du med en sikker dublet i næste runde og “A”  er, som du kan se af vores statistik: “Bogstavfordeling“, relativt svært at anbringe, da det ikke indgår i de normale endelser. Vi fandt ikke bedre end “LAD”, hvor “A” anbringes gennem “*”.

Eksempel 6

 Wordfeud for begyndere. Åbningsspil nummer 6

En rigtig grim sag. Håndværdien er helt oppe på 24, så det bliver ikke nemt. Nogle er lidt kede af, at anbringe deres “C” allerede nu, da de engang oplevede at få 50 point for det gennem et “TL”-felt; (det skete også for forfatteren, som du kan se her), men det er ikke nogen god ide, at gemme “C”-et til “bedre tider”, da det vil reducere din muligheder for at danne ord, indtil du kommer af med det. Tager du chancen og skriver “TYV” med “T” i “*”, så du næste gang kan skrive “CV”/”CG” og få dobbelt for “C” og “G”, risikerer du, at modstanderen skriver ud for “V”-et og så står du tilbage med “C” og “G” på hånden. De muligheder, der derfor er, er “CG” eller “CV” med “C” anbragt i “*”. De er næsten ens, men læg mærke til at “V” kombinerer med “Y” til “VY” og med “TY” til “TYV”; mens “G” kun kombinerer med “T” og “Y” til “TYG”. Det taler for at vælge “CG”.