Dagens Wordfeud ord 16. marts 2012: “JUK”

Er en “dobbeltarmet, tværskibstillet, aftagelig med styreliner forsynet rorpind til mindre fartøjer”. Styrelinerne til rorpinden hedder “JUKLINER” og så er vi allerede oppe på 18 point uden bonus. Vi har nu ikke dokumentation for, at det virker med “LINER”, men “JUK”, den er god nok. Alternativt kan det også betyde “om tværskibstaaende planker anbragt paa forskellige steder i og på et under bygning værende skib til støtte for det egentlige stillads”.